Hur tar man hand om ett dödsbo?

När en anhörig går bort, kanske ens mamma eller pappa och det bara finns barnen kvar så faller det på dem att ta hand om allt kring begravningen så väl som att ta hand om dödsboet. Det är ägodelar som ska tas om hand, dödsbostädning som ska göras och dessutom ska det till en bouppteckning. Det händer ibland att syskon inte kommer överens när handlar om att ta hand om dödsboet, eller hur arvet ska fördelas. Dock går det att undvika, genom att följa vissa steg i hur ni tar hand om dödsboet.

Saker att tänka på när du tar hand om ett dödsbo

Det som är bra att börja med är att göra en lista över de viktigaste delarna att börja med. Det finns smarta checklistor som du kan få via begravningsbyrån till exempel. Bland annat ska du skriva upp att eftersända post, avsluta prenumerationer och abonnemang, sänka värmen i bostaden med mera. Se till att även få en bra överblick över vad som finns i dödsboet. Det kan vara smart att boka in er hos en familjejurist, om ni är flera dödsbodelägare, för att få hjälp med en boutredningen och dödsboets bouppteckningen.

Ni kan tänka på det hela som ett projekt och är ni flera dödsbodelägare så välj ut vem som blir dödsbovårdare, den har ett mer övergripande praktiskt ansvar.

När ni ska börja rensa ut, innan dödsbostädning kan göras, så tänk det som fem högar. Absolut sparas, kanske behålla, säljas, ge bort och slänga.

30 Jan 2020