Skulle du behöva en egen personlig assistent?

En personlig assistent kan du behöva ha om du har behov av hjälp med dina grundläggande behov. Det du kan ansöka om då är personlig assistans Malmö. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till detta., 

Bland grundläggande behov räknas till exempel att äta, klä på och av sig, personlig hygien och kommunikation. Sedan kan det även omfatta annan omvårdnad som kräver specifik kunskap om den assistansberättigade.

Om du har en bestånde fysisk eller psykisk funktionsnedsättning så kan det vara så att du även har rätt till personlig assistans i Malmö eller var du nu bor. Dock bara om du är under 65. 

Ansöka om personlig assistans

Om du behöver hjälp med dina grundläggande behov i mer än 20 timmar per veckan så kan du ha rätt till rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. I annat fall ansvarar kommunen för din assistans. Om du blir beviljad personlig assistans från Försäkringskassan så kan du använda det ekonomiska stödet för att anlita ett assistansföretag.

För att du ska kunna ansöka om att få personlig assistans i Malmö så måste du omfattas av  det som förkortas LSS, som betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS gäller för den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

LSS gäller även för betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.

LSS gäller även de som har varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara så pass stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet.

25 May 2021